Islam a pedofilia

Zbiorowy ślub członków Hamasu

Bukhari Book 5 Volume 58 Hadith 236
„Khadidża zmarła trzy lata przed wyjazdem Mahometa do Medyny.
Został tam mniej więcej dwa lata a następnie ożenił się z Aiszą
gdy miała sześć lat
i skonsumował małżeństwo, gdy miała dziewięć lat”

Bukhari Book 7 Volume 62 Hadith 64
„Przekazała Aisza: że prorok ożenił się z nią,
gdy ożenił się z nią, gdy miała sześć lat,
i skonsumował małżeństwo, gdy miała dziewięć lat,
i że została z nim dziewięć lat ( aż do jego śmierci)”

       "W naszej kulturze mężczyznę, który ma dziewięć żon, nazywa się poligamistą, a takiego, który żeni się z dziewięciolatką - pedofilem"powiedziała włoska parlamentarzystka Daniela Santanchè, reprezentująca Movimento per l’Italia. Polityk zwróciła także uwagę na pedofilię sankcjonowaną religijnie.
W 2008 roku marokański teolog Mohamed Ben Al Sheikh Abderrahman Maghraoui powiedział, że dziewięciolatka jest gotowa do małżeństwa we wszystkich jego aspektach. Na mocy wydanej przez niego fatwy mężczyzna może poślubić dziewięcioletnią dziewczynkę.
Inspiracją i źródłem wiedzy muftiego były Hadisy i zawarty w nich opis związku Mahometa z dziewięcioletnią Aishą. Dekret wywołał oburzenie na świecie, ale najbardziej oburzające było to, co napisał:  „Odkryliśmy, że dziewczęta w tym wieku dają więcej korzyści, niż dorosłe kobiety".
Żeby dobrze zrozumieć takie wypowiedzi, głoszone przez islamskich duchownych, musimy poznać źródła ich inspiracji.

Czy Koran i Hadisy zezwalają na pedofilię?
Dziewczynki w trakcie własnej ceremonii ślubnej
W Koranie jest mowa o rozwodach. Jeśli dochodzi do rozwodu, logiczne jest, że wcześniej musiało dojść do ślubu. Zobaczmy, z kim muzułmanie mogą się rozwodzić. Koran mówi o pewnej grupie kobiet, której nie obejmuje Iddah (Iddat).
Iddah to czas oczekiwania dla kobiet (muzułmanek), które po rozwodzie muszą odczekać, by móc ponownie wyjść za mąż.
Allah nie nakazuje zachowania czasu oczekiwania dla rozwiedzionych kobiet, tylko dla tych, które nie zostały „dotknięte" przez męża... gdzie nie odbył się stosunek seksualny.

Tafsir Ibn Abbas (kuzyn Mahometa)
„O wy, którzy wierzycie! Kiedy bierzecie za żony kobiety wierzące, (...) i rozwodzicie się z nimi zanim je dotknęliście (zanim odbyliście z nimi stosunek seksualny), wtedy nie obowiązuje czas oczekiwania.”
Jeśli muzułmanin rozwodzi się z żoną bez odbycia stosunku seksualnego, wtedy kobieta nie jest zobowiązana przestrzegać Iddat (czas oczekiwania). Powodem, dla którego musi przestrzegać Iddat, jest zapobieganie dochodzenia ojcostwa. Jeśli jednak dojdzie do zbliżenia, również z „kobietami”, które NIE osiągnęły wieku dojrzewania, wtedy musimy przeczytać w Koranie wers 65:4
„A te spośród waszych żon, które wstąpiły w okres miesięczny (jeśli macie wątpliwości), niech czekają trzy miesiące, podobnie te, które jeszcze się nie rozwinęły.”

Teraz zobaczmy wyjaśnienie tego tekstu przez:
Tasfir Ibn Abbas (kuzyna Mahometa)
"O, wysłanniku Allaha! Co z czasem oczekiwania tych kobiet, które nie mają miesiączki, ponieważ są zbyt młode?" (wraz z tymi, które jej nie mają) ze względu na ich młody wiek, ich czas oczekiwania wynosi trzy miesiące"

Tafsir al Jalalayn
„(...) oraz ( również dla) tych, które nie miały jeszcze miesiączki, ze względu na ich młody wiek, ich czas oczekiwania wynosi ( również) trzy miesiące.”
Asbab AlNuzul by AlWahidi
„O, wysłanniku Allaha, jaki jest czas oczekiwania kobiet, które nie mają miesiączki i tych, które jeszcze miesiączki nie miały? I jaki jest czas oczekiwania kobiet w ciąży? I tak Allah (...) objawił ten werset"
"(...) Są jeszcze inne kobiety, które nie zostały wymienione!"
On zapytał, „Kim są te kobiety?". On powiedział: "Te, które są za młode, (aby mieć miesiączkę), te, które są za stare (ich miesiączka się zakończyła) oraz te, które są w ciąży".
I tak ten werset (A te z pośród waszych żon, które już zwątpiły w okres miesięczny...) został objawiony.”

Więc, jak widzieliśmy wcześniej, związek małżeński między Mahometem i Aishą został skonsumowany, gdy Aisha skończyła dziewięć lat.
Muzułmanie mówią, że stosunek z dziewczynką dopuszczony jest dopiero wtedy, gdy ta osiągnie wiek dojrzewania. Gdy dziewczyna osiągnie wiek dziewięciu lat „mąż" może oficjalnie odbyć z nią stosunek seksualny, wzorując się na Mahomecie.
Jak przeczytamy za chwilę, muzułmanin może odbyć stosunek z dziewczynką zanim ta osiągnie dziewięć lat. Kiedy „żona" ma na przykład dwa lata i kiedy normalny stosunek z taką żoną jest niemożliwy, wtedy muzułmanin może zaspokajać się dzieckiem poprzez seks udowy (Muffakhathah).
„Kobiety, które nie miały jeszcze miesiączki ze względu na młody wiek, albo opóźnione miesiączkowanie (co zdarza się u niektórych kobiet), albo ze względu na brak miesiączki przez całe życie (rzadko spotykane, może się również zdarzyć). W każdym przypadku czas oczekiwania Iddat takich kobiet jest taki sam jak w przypadku kobiety, która już nie miesiączkuje; czas ten wynosi trzy miesiące od ogłoszenia rozwodu. Tutaj powinniśmy pamiętać o tym, że według wyjaśnień podanych w Koranie pojawiają się pytania odnośnie czasu oczekiwania (iddatu) kobiet, z którymi małżeństwo mogło już zostać skonsumowane, ponieważ nie ma czasu oczekiwania dla kobiet po ogłoszeniu rozwodu, jeżeli małżeństwo nie zostało skonsumowane. (Sura AlAhzab (33):49)".
Więc, jak widzimy, wzmianka o czasie oczekiwania (iddat) dla dziewczynek, które jeszcze nie miesiączkowały dowodzi, że wolno wydać dziewczynkę za mąż w tym wieku, ale również wolno "mężowi" skonsumować z nią małżeństwo. Żaden muzułmanin nie może zabronić czegoś, na co zezwala Koran. Czytajmy dalej. Jeśli dziewczynka, która jest po rozwodzie w wieku, w którym jeszcze nie miała miesiączki, a następnie dostanie swoją pierwszą miesiączkę podczas czasu oczekiwania, oblicza się jej czas oczekiwania od tej miesiączki, a jej czas oczekiwania będzie liczony tak jak u kobiet, u których miesiączka występuje regularnie.
Podsumujmy:
-Koran zezwala na ślub i rozwód z dziećmi, które nie osiągnęły wieku dojrzewania.
-Koran zezwala na odbywanie z nimi stosunku, nawet, jeśli dziewczynki nie osiągnęły wieku dojrzewania, a następnie nakazuje przestrzegania iddatu.
„Zaprawdę macie w posłańcu Allaha (Mahomecie) piękny wzór dla każdego, kto się spodziewa Allaha i Dnia Ostatniego i kto Allaha wspomina.”

Powróćmy do hadisów
Czy hadisy informują nas, czy Aisha osiągnęła wiek dojrzałości, gdy została zabrana, jako „żona" do domu Mahometa?

Dawud Book 41 Hadith 4914
Przekazała Aisha, Ummul Mu'minin:
„Kiedy apostoł Allaha wrócił z bitwy pod Tabuk lub Hajbarem, przeciąg podniósł końcówkę zasłony, odsłaniając lalki należące do Aishy.
On zapytał: Co to jest? Odparła: Moje lalki. Pośród nich Mahomet zobaczył konia ze szmacianymi skrzydłami i zapytał: A to, co widzę między nimi to, co? Odparła: Koń.
On zapytał: A co on ma na sobie? Odparła: Dwa skrzydła. On zapytał: Koń ze skrzydłami?
Odparła- Nie słyszałeś, że Salomon miał konie ze skrzydłami? Powiedziała. Po czym apostoł Allaha zaczął śmiać się tak mocno, że mogłam dostrzec jego zęby trzonowe.”

Przypomnijmy sobie, Mahomet skonsumował swoje małżeństwo z Aishą, gdy ta miała dziewięć lat (dziewczynka została zabrana/dopuszczona do jego domu, gdy miała dziewięć lat). Aisha, jak widzieliśmy wcześniej, miała ze sobą lalki, którymi się bawiła w domu Mahometa. Teraz nasuwa się pytanie, czy dziewczyna była już dojrzała (czy miała już pierwszą miesiączkę)? Jeśli przeczytamy hadis „Bukhari Book 8 Valume 73 Hadith 151" to dowiemy się, że lalkami mogą się bawić tylko dziewczynki, które nie osiągnęły jeszcze wieku dojrzewania.
„Przekazała Aisha: Często bawiłam się lalkami w towarzystwie proroka, a moje koleżanki bawiły się razem ze mną. Kiedy apostoł Allaha przychodził (do miejsca gdzie przebywałam), one się chowały, ale prorok wołał za nimi, aby przyszły się ze mną bawić.” ( Zabawa lalkami i podobnymi obrazkami jest zakazana, ale w tym czasie Aishy wolno było się nimi bawić, gdyż była jeszcze małą dziewczynką, która nie osiągnęła wieku dojrzewania.) - FatehalBari strona 143, tom 13 
Sprawdźmy ile lat miała Aisha, gdy Mahomet wrócił z wyprawy z pod Khajbarem lub Tabuku. Rok 619, Mahomet ma 49 lat, gdy bierze ślub z Aishą (ta ma sześć lat). Mahomet konsumuje małżeństwo trzy lata później, gdy Aisha ma dziewięć lat. Bitwa pod Khajbarem w 628 roku, Mahomet ma 58 lat. Bitwa pod Tabuk w 630 roku, Mahomet ma 60 lat. W roku 619 Aisha ma sześć lat, w 628 roku Aisha ma 15 lat, a w 630 roku Aisha ma 17 lat.

Więc Aisha po powrocie Mahometa miała około 15 -17 lat według kalendarza muzułmańskiego (354 lub 355 dni kalendarz księżycowy)... i wciąż bawiła się lalkami, co dowodzi, że nie osiągnęła jeszcze wieku dojrzewania.


Piotr G. Żurek
Zgoda na kopiowanie całości lub fragmentów, pod warunkiem podania źródła - crusader1973.blogspot.co.uk

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Karmienie piersią dorosłych mężczyzn, czyli brakujące wersy w Koranie

Czy muzułmanin może Cię okłamać? Takija, Islamska doktryna, która zezwala kłamać.

Islam a prześladowania Chrześcijan