Islam religią „nadludzi”, czyli stosunek Islamu do Chrześcijan i do Żydów
Oglądając lub czytając media głównego nurtu, wciąż słyszymy lub widzimy powtarzającą się mantrę; Islam to pokój, muzułmanie to młodsi bracia Chrześcijan i żydów w wierze w tego samego Boga. Słyszymy jak politycy lub europejscy muzułmanie powtarzają nam pełne miłości wersety z Koranu. Zarazem nie mówi się nam, jak spisany jest Koran. Nie mówi się nam, że wersy miecza są najważniejszymi słowami płynącymi z tej księgi, że wersy te anulowały te wcześniejsze, te pokojowe, które wciąż się nam powtarza. Nie mówi się nam, że muzułmanie mogą nas okłamywać, stosując się do islamskiej doktryny, zwanej takija. Dzięki niej mogą nam wmawiać fałszywy obraz Islamu, w czasie, kiedy są jeszcze zbyt słabi w społeczności, w którym żyją.
Przytoczmy słowa Anjema Choudary, brytyjskiego islamskiego duchownego: „ Nie można powiedzieć, że Islam to religia pokoju, ponieważ Islam nie oznacza pokój. Islam oznacza  istaslama – poddanie się Allahowi – a więc muzułmanin to ten, który poddaje się Allahowi. W Islamie jest miejsce na przemoc, w Islamie jest miejsce na dżihad.”; „ Koran jest pełen dżihadu. Dżihad to najbardziej omawiany obowiązek po tauhidzie – wierze. O niczym innym nie ma więcej wzmianek niż o walce”

Wielokrotnie słyszymy, że Islam to „saalam”, że jest to pokój, jednak koraniczna definicja tego wcale nie podaje. Mahomet powiedział: „ Zostałem wysłany z mieczem, zostałem wysłany, aby walczyć przeciwko ludziom i ich zabijać, dopóki nie wyrecytują islamskiego wyznania wiary”.

Mówi się społeczeństwom, że Islam jest kolejnym liściem na drzewie religii. Jednak Islamu nie da się porównać z Chrześcijaństwem czy Judaizmem. Islam jest totalitarną ideologią, całym systemem, gdzie religia jest tylko częścią całości. Nie ma tam przestrzeni dla czegokolwiek poza Islamem. Co niektórzy porównują Islam z Nazizmem czy komunizmem, ponieważ Islam jest teokratyczną, totalitarną oraz polityczną ideologią.
Kiedy jakiś islamski duchowny w Europie głosi pokój i tolerancję, wtedy cytuje te części  Koranu, które zostały objawione Mahometowi, gdy był słaby a jego wrogowie byli silni. Jednak, gdy stał się silny i stworzył teokratyczne państwo, objawienia się zmieniły. Tak, więc zgodnie z zasadą abrogacji, te późniejsze objawienia są ważniejsze od tych pokojowych. Również współcześnie możemy zaobserwować ten sam schemat. W regionach gdzie Islam zdobył dominującą pozycję, nie ma miejsca na tolerancję a Chrześcijanie stali się ludźmi gorszej kategorii.
Sięgnijmy w końcu do Islamskich źródeł i zobaczmy, jaki stosunek Islam ma do Chrześcijan czy Żydów. Jeśli otworzymy np. zbiór Sahih Bukhari znajdziemy hadis, który mówi, że jeśli muzułmanin zobaczy Żyda lub Chrześcijanina na ulicy to powinien zepchnąć go do rynsztoka. – (http://sunnah.com/search/narrowest )
Jeśli sięgniemy do historii, będziemy mogli stwierdzić jak gorliwie stosowano się do nauk Islamu. Jest dobrze znane jak Umar ibn Al-Khattab lub kalif ar-Rashidun wdrażali te nauki; Żydzi i Chrześcijanie nie mogli jeździć konno, jeśli na koniu jechał muzułmanin to oni musieli chodzić pieszo ( wyobraźmy sobie czasy współczesne w Europie; muzułmanin w samochodzie a ty na rowerze).
Koran naucza muzułmanów, aby zwalczali ludzi księgi, czyli nas.
„Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Allach i w dzień ostatni, którzy nie zakazują tego, co zakazał Allah i jego posłaniec i walczcie przeciw ludziom Księgi ( Żydzi i Chrześcijanie ), którzy nie poddają się religii prawdy, dopóki nie zapłacą daniny, nie zgodzą się wam ulec i nie będą waszymi poddanymi.”
Tak, więc, zgodnie z najważniejszymi wersami Koranu muzułmanie mają zwalczać ludzi księgi ( Chrześcijanie i Żydzi ), dopóki nie przyjmą Islamu lub nie upokorzą się i nie zapłacą dżizji. Celem dżizji jest pokazanie Chrześcijanom i Żydom, że mają podrzędny status i są podlegli Islamowi. W państwach islamskich, współcześnie jak i w czasach pierwszych wyznawców Allaha, Chrześcijanom i Żydom wolno było i wolno jest wyznawać swoją religię, lecz nie mogą pokazywać własnych symboli religijnych, nie mogą publicznie okazywać własnej przynależności. W czasach Umara ibn Al-Khattab nie wolno było budować i remontować Kościołów. Nie jest to tylko historia. Czy ktoś z odwiedzających Arabię Saudyjską mógł dostrzec jakiś Kościół czy Synagogę? Odpowiedź brzmi NIE. W Arabii Saudyjskiej nie może powstać żaden Kościół, a nam się wciąż powtarza jak tolerancyjna jest to religia.
O prawdziwych naukach Islamu jednak w Europie się nie mówi, ponieważ nauki te nie są przeznaczone dla nas. Nauki te przeznaczone są dla wiernych w krajach islamskich gdzie Islam już dominuje, w krajach dar al-islam. W Europie i Ameryce Islam jeszcze nie jest dominujący i nauki takie mogłyby spowodować problemy dla wyznawców Allaha. Propaguje się je jednak za zamkniętymi drzwiami, a zniewieściałym Europejczykom powtarza się mantrę o tolerancji i pokoju w Islamie.
Tak naprawdę świat jest podzielony na kraje dar al-Islam ( kraje podporządkowane Islamowi ) oraz na kraje dar al-harb ( kraje domu wojny ), czyli kraje, gdzie można prowadzić dżihad, w celu podporządkowania ich Islamowi. Szejk Bakri oznajmił jakiś czas temu, że Wielka Brytania to kraj dar al-harb, co oznacza, że jest krajem wojny. Jest krajem wojny, ponieważ nie panuje tam prawo islamskie. Cały nasz zachodni świat jest dar al-harb. Więc zgodnie z islamskim nauczaniem, potencjalni terroryści czują się usprawiedliwieni, chcąc prowadzić brutalne działania. Święta wojna jest nakazana każdemu muzułmaninowi. Nie oznacza to, że musi od razu podkładać bomby. Chodzi oto, by myślał taktycznie, by był sprytnym. W pierwszej kolejności powinien użyć środków pokojowych, tym bardziej, kiedy muzułmanie są jeszcze mniejszością i nie reprezentują poważnej siły. Powinien wejść „tylnymi drzwiami” w celu szerzenia Islamu w społeczeństwie
Prawdziwy muzułmanin nie może wierzyć w jedność ( różnych) religii. Jeśli wyznawca Islamu twierdzi, że Chrześcijanie lub Żydzi są jego braćmi w wierze w tego samego Boga, to bez wątpienia złożył oświadczenie KUFFR ( niewiary w islam ), oświadczenie odrzucenia najbardziej podstawowych i najważniejszych wersów Koranu. Jedyną możliwością jest działanie w myśl islamskiej doktryny takija, kiedy okłamują dla „ dobra” Islamu.
Koran 3:28
Niech wierzący nie biorą sobie za przyjaciół niewiernych, z pominięciem wiernych! A kto tak uczyni, ten nie ma nic wspólnego z Bogiem, chyba, że obawiacie się z ich strony jakiegoś niebezpieczeństwa. Bóg ostrzega was przed samym Sobą i do Boga zmierza wędrowanie.
Koran 9:73
O Proroku! Walcz przeciwko niewiernym i przeciwko obłudnikom i bądź dla nich surowy! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. Jakże nieszczęsne to miejsce przybycia!
Koran 9:123
O wy, którzy wierzycie! Zwalczajcie tych spośród niewiernych, którzy są blisko was. Niech się spotkają z waszą surowością.
Koran 9:29
Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, który nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy - spośród tych, którym została dana Księga ( żydzi i chrześcijanie ) - dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni.

Mahomet powiedział: „ Otrzymałem nakaz, aby walczyć z ludźmi dopóki nie powiedzą La ilaha illallah  ( nikt nie ma być prawa czczony poza Allahem )
Mahomet mówi: „ Wypędzę żydów i chrześcijan z Półwyspu Arabskiego i nie pozostawię tutaj nikogo poza muzułmanami ”

Problem, jaki drąży nasze społeczeństwa, jest taki, że dobrzy i sprawiedliwi ludzie wolą nic nie robić, nie chcą kontroli i władzy. Chcą tylko mieć czas by mile spędzać czas z rodziną, chcą tylko zwykłego i prostego bezproblemowego życia. Jednak, kiedy podniosą głowę do góry i zobaczą, co się dzieje, może być za późno. Jednak jak pokazuje historia tacy zwykli ludzie często postawali zanim było za późno i potrafili odrzucić narzucaną tyranię. Jednak, kiedy społeczeństwa spóźniały się z reakcją, to były światkiem strasznych rzeczy. Pamiętajmy, że kiedy dopuścimy do dekadencji w społeczeństwie, nasza wolność, która jest tak cenna dla wolnego człowieka może odejść w zapomnienie. Więc pomyślmy, jaki zostawimy świat w spadku dla naszych dzieci.
Na zakończenie zobaczmy, co mówi polski kodeks karny

Art.256 KK

§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.
§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Zastanówmy się. Czy, jeśli Koran mówi: „Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Allach i w dzień ostatni, którzy nie zakazują tego, co zakazał Allah i jego posłaniec i walczcie przeciw ludziom Księgi ( Żydzi i Chrześcijanie ), którzy nie poddają się religii prawdy, dopóki nie zapłacą daniny, nie zgodzą się wam ulec i nie będą waszymi poddanymi.”, lub jeśli możemy przeczytać w hadisach: : „ Zostałem wysłany z mieczem, zostałem wysłany, aby walczyć przeciwko ludziom i ich zabijać, dopóki nie wyrecytują islamskiego wyznania wiary”. Czy takie źródła islamskie i ludzie, którzy propagują nauki płynące z nich, nie podlegają art. 256 KK?

Poniżej możecie państwo zobaczyć, jakie nauki propagowane są przez islamskich duchownych

Ten film przedstawia, o czym naucza się w brytyjskich meczetach


Nawoływanie przez islamskich przywódców w Gazie do mordowania Żydów (en.)


Lider ISIS przemawia w meczecie


Wypowiedź brytyjskiego islamisty; jakie mamy obowiązki, jako niewierni w stosunku do muzułmanów w Europie.


Według islamskiego duchownego z Wielkiej Brytanii można nas zabijać, bo jesteśmy niewierni ( nagranie archiwalne po zamachach w Londynie )


Nauki głoszone przez islamskiego kaznodzieję Abu Nagi w Niemczech


Egipski duchowny o Europie


https://www.youtube.com/watch?v=PesLEdA3ztY


Piotr G. Żurek


Zgoda na kopiowanie całości lub fragmentów, pod warunkiem podania źródła - crusader1973.blogspot.co.uk

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Czy muzułmanin może Cię okłamać? Takija, Islamska doktryna, która zezwala kłamać.

Karmienie piersią dorosłych mężczyzn, czyli brakujące wersy w Koranie

Islam a pedofilia